Formålet med denne side er at eleven har det fulde overblik over kørekort forløbet og dets indhold.
Den Lokale Trafikskole har til sine elever udarbejdet hjælpeseddel til den praktiskprøve, som kan downloades her: Kontrol af køretøj

 

Teori lektion 1

 • Gratis intro
 • Uddannelsens formål og indhold
 • Krav til teoriprøve og praktisk prøve
 • Undervisningens gennemførelse i køreskolen.
 • Udlevering af elevmateriale.
 • Sammenhæng mellem teori og praktik, lektionsplanen.
 • Betjeningsudstyr og instrumenter
 • Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr
 • Køretøjets dokumenter

Gennemført af kørekortforløbet:

5 %

Teori lektion 2

 • Køretøjers manøvreegenskaber (generelt)
 • Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
 • Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
 • Syn og bevægelse
 • Bedømmelse af hastighed og afstand
 • Lovbestemmelser om køreevne og helbred
 • Andre trafikanters adfærd
 • Bedømmelse af andre trafikanter
 • Egne holdninger og adfærd
 • Risikoforhold ved vejene

Gennemført af kørekortforløbet:

10 %

Manøvrebane

 • Betjeningsudtyr og instrumenter
 • Forberedelse til kørsel
 • Igangsætning og standsning
 • Kørsel i otte tal.
 • Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning
 • Baglæns kørsel med svingning
 • Forlæns og baglæns slalom
 • Parkering ved vejkant
 • Kørsel i 2 gear, højresving og eventuel hård  opbremsning uden blokade
 • Vending
 • Parkering i båse
 • Repetition af øvelser efter elevens individuelle behov.

Gennemført af kørekortforløbet:

15 %

Teori lektion 3

 • Grundregler for bilkørsel
 • Anvisninger for færdslen
 • Sikker og uhindret afvikling af færdslen
 • Igangsætning og standsning ved kørebanekant.
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending og baglænskørsel
 • Evaluerende teoriprøve

Gennemført af kørekortforløbet:

20 %

1 kørelektion

 • Igangsætning og standsning ved kørebanekant
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending og baglænskørsel

Gennemført af kørekortforløbet:

25 %

Teori lektion 4

 • Kørsel forbi holdende og gående m.v.
 • Møde
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder

Gennemført af kørekortforløbet:

30 %

2 køre lektion

 • Kørsel forbi holdende og gående m.v.
 • Møde
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder

Gennemført af kørekortforløbet:

35 %

Teori lektion 5

 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeudkørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds
 • Evaluerende teoriprøve

Gennemført af kørekortforløbet:

40 %

3 Køre lektion

 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeudkørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds

Gennemført af kørekortforløbet:

45 %

4 Køre lektion

 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeud kørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds
 • Udvidet øvelse

Gennemført af kørekortforløbet:

50 %

Teori lektion 6

 • Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
 • Risikoforhold ved vejene
 • Kørsel i rundkørsel
 • Kørsel på motorvej og motortrafikvej
 • Kørsel ved siden af andre

Gennemført af kørekortforløbet:

55 %

5 Køre lektion

 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeudkørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds

Gennemført af kørekortforløbet:

60 %

6 Køre lektion

 • Motorvej & Motortrafikvej
 • Repetition af lektioner

Gennemført af kørekortforløbet:

65 %

Teori lektion 7

 • Standsning og parkering
 • Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt
 • Kørsel i tunnel

Gennemført af kørekortforløbet:

70 %

7 Køre lektion

 • Kørsel ved siden af andre
 • Standsning og parkering

Gennemført af kørekortforløbet:

75 %

8 Køre lektion

 • Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt.
 • Kørsel i tunnel

Gennemført af kørekortforløbet:

80 %

Teori lektion 8

 • Særlige risikoforhold i trafikken
 • Egne holdninger og adfærd
 • Betingelser for at få kørekort
 • Teori- og køreprøvens gennemførelse
 • Lovbestemmelser om kørekort
 • Evaluerende teoriprøve

Gennemført af kørekortforløbet:

85 %

Teoriprøve

Husk at medbringe:

 • Lektionsplanen ( Alle lektioner skal være underskrevet af teorilæreren og kørelæreren på både lektionsplanen og ansøgningen)
 • Ansøgning om kørekort
 • Afhent dine papir 7 dage før prøven, ellers afmeldes prøven

Gennemført af kørekortforløbet:

90 %

Køreteknisk kursus

 • Vejgreb og belæsning.
 • Hastighed, bremselængde,
 • Centrifugalkraft og vejgrebets udnyttelse
 • Hindringer på kørebanen
 • Genvindelse af vejgreb efter udskridning
 • Bevare herredømmet efter kørsel ud/ ned over høj vejkant

Husk at medbringe:

 • Medbringe ansøgningen om kørekort
 • Lektionsplanen
 • Det er eget ansvar et have modtaget køreteknisk lektion 8 inden kursus start
 • Medbringe godkendelse fra kørelæreren samt evt. køreprøve bestillingen

Gennemført af kørekortforløbet:

95 %

Praktisk køreprøve

Husk at medbringe:

 • Ansøgning om kørekort
 • Lektionsplanen
 • Gyldig legimitation (PAS eller sundhedskort)

Tillykke med kørekortet 🙂

Gennemført af kørekortforløbet:

100 %
Ring
Ring her
Find os her